Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017)»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2017)»

Καταληκτική ημερομηνία: 24/10/2017 και ώρα 10.00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top