Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2017»

Καταληκτική ημερομηνία: 09/3/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 ΕΥΡΩ

EΣΥ_ΕΡΓΟΥ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
TIMOΛΟΓΙΟ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ME AΔAM
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
ΤΕΥΔ ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
Τεχνική εκθέση ΦΘΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top