Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, περιόδου 2018» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από Πιστώσεις του έργου ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600003, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top