Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας, προϋπολογισμού 59.880,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

διακήρυξη

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top