Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 57.814,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Π. Φωτέα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top