Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τονερ & μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τονερ & μελανιών) εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Π. Φωτέα) .
Ακολουθούν το αρχείο της Διακήρυξης και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ
Για να δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ
Για να δείτε το τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για να δείτε διευκρινήσεις σχετικές με την διακήρυξη πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top