ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Εκτιμώμενης αξίας 467.741,93 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ). (Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 76144).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top