Διακήρυξη – Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την « Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (toner) εκτυπωτών, τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) και φωτοαντιγραφικών, γνήσια των εταιρειών κατασκευής των μηχανημάτων και όχι προϊόντα ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας » ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.880,00 € πλέον του Φ.Π.Α.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top