Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Νο2, Νο9 ΚΑΙ Νο14» Προϋπολογισμού 1.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Νο2, Νο9 ΚΑΙ Νο14» Προϋπολογισμού 1.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top