Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.8530/2013 Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΛ1Ρ7Λ1-9ΘΙ) Π.Ε.Λακωνίας περί ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης οχημάτων και λοιπές προμήθειες για την πιστοποίηση του Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. της Π. Ε. Λακωνίας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top