Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΚΤΗΝΟΤΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΥΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (τροποπoίηση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ