Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛ-ΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ