Φάκελος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. οικ. 25904/1460/30-5-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧ7ΟΡ1Φ-ΦΧ9) Απόφασης του Γενικού Δ/ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία ανανεώθηκε η υπ΄αριθμ.620/1-4-2003 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλο – Κορώνη, που βρίσκεται στην ΠΕ Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ριζόμυλος-Κορώνη – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top