Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
ΤΚ 22100 Τρίπολη

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151
ΦΑΞ: 2713-601175/153
E-MAIL: mariakarali77@gmail.com
kalogeropoulou@arcadia.gr

Τρίπολη, 09/08/2018
Αρ. Πρωτ : 209262/50759

ΠΡΟΣ :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου
(και με e-mail)
1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο
2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη
3)κ. Ντάνο Θεόδωρο
4)κ. Μπακούρη Γεώργιο
5)κ. Σαρρή Ιωάννη
6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο
7)κ. Γόντικα Νικόλαο
8)κ. Πουλά Ανδρέα
(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι σε περίπτωση κωλύματος τους οφείλουν να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

ΚΟΙΝ:
1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)
2)Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
3) κκ. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax) Αργολίδας , Αρκαδίας
Κορινθίας , Λακωνίας και Μεσσηνίας
με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Ενότητάς τους, προκειμένου
α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
β)να αποστείλουν με e-mail τις σχετικές εισηγήσεις
5) Εκτελεστικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Π.Ε Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ

1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 199626/30800 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης «προσωρινού ανάδοχου» για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔ,ΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας: 348.000ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΔΕ 2013ΕΠ02600005 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ: 72032

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. 206578/31807 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αργολίδας σχολικού έτους 2018-2019
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
3. 195421/30147 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στα πλαίσια δημιουργίας και επιμέλειας δίγλωσσου ενημερωτικού υλικού και προμήθειας υλικού ανάδειξης της ΠΕ Αργολίδας.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

4. 213412/51850 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση της μουσικής εκδήλωσης με την “ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ (ΑΣΟΝ)” στις 15/9/2018 στο Κρανίδι
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5. 1019 Έγκριση της α.π. 1019/8-8-2018 απόφασης Περιφερειάρχη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
6. 212036/32661 Έγκριση της α.π. 988/3-8-2018 απόφασης Περιφερειάρχη
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7. 211780/32650 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για συνδιοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης στις 26/8 στη Θερμησία Αργολίδας
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
8. 210015/32371 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση μουσικής βραδιάς στις 31/8/ στο πλαίσιο της Ναυτικής Ναυπλιάδας 2018
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
9. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 39171 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ» με π/υ 960.000,00€, (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθμ. 74105 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10. 212326/41278 Έγκριση δαπάνης που προέκυψε από την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από: 1. την “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ” 2.από “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ”
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
11. 212311/41273 Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις εργασίες επισκευής, της οροφής και ντων ρολών του στεγασμένου χώρου στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Κορινθίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

12. 212678/41338 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και αμοιβής εργασιών για την επισκευή του ΚΗΥ 2250 και ΚΗΙ 5518 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της ΠΕ Κορινθίας
ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΜΗΘΕΙΩΝ
13. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 202826/28853 Έγκριση όρων προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ , ΕΙΔΩΝ ΠΑΤΝΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ» συνολικού π/υ χωρίς Φ.Π.Α.287.060,03€ ΜΕ Φ.Π.Α. 348.703,39€
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

14. 206784/29457 Έγκριση ανάθεσης για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εικοσιπέντε φωτοτυπικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε Λακωνίας.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
15. 211382/30002 Έγκριση πρακτικού ΙΙ (Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς) για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη του φακέλου και τευχών δημοπράτησης για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου:‘’ Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης»
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

16. 213027/30227 Έγκριση Συμβατικών Τευχών, Διακήρυξης Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» π/υ 650.000 €
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

17. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 44300 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 15Ης ΕΠ. ΟΔΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ» π/υ 197.580,65 πλέον Φ.Π.Α. 24% (Α/Α 74260 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18. 44399 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ (2017)» π/υ 197.580,64€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (Α/Α 71966 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19. 44670 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ” π/υ 104.838,71€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (Α/Α 74259 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20. 44829 Έγκριση όρων διακήρυξης και β) συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ)» π/υ 300.000,00€
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21. 1669 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας όπου θα συζητηθεί η από 16/7/2018 αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
22. 43411/202244 Έγκριση ανάθεσης και δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού στο πρόγραμμα δακοκτονίας της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας
ΔΑΟΚ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
23. 31945 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τυμπάνου εκτυπωτή της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
24. 34866 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τυμπάνων εκτυπωτών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
25. 25555 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τυμπάνου εκτυπωτή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26. 44057 Ανάκληση της υπ’ αρ. 1665/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
27. 45824 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και πρακτικού οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Μεσσηνίας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 (υπόλοιπο), 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 8.610.381,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης – παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
28. 38902 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή απεντόμωσης – μυοκτονίας σε χώρους του Διοικητηρίου, πρώην ΥΕΒ, κτηνιατρικής, αποθηκών Πολιτικής Προστασίας και ΚΤΕΟ Μεσσηνίας της Π.Ε. Μεσσηνίας
29. 37196 Έγκριση ανάθεσης για συνδρομές της ΠΕ Μεσσηνίας σε τοπικές εφημερίδες κατά το β΄εξάμηνο 2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
30. 36070 Έγκριση ανάθεσης για συνδιοργάνωση του 10ου Ανδάνειου Δρόμου στις 25/8/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
31. 34650 Έγκριση ανάθεσης για συνδιοργάνωση του 30ου Κολυμβητικού Μαραθωνίου Μεσσηνιακού Κόλπου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
32. 34251 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επισκευή ενός φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
33. 38291 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για ετήσια συντήρηση – επισκευή του ΚΗΗ 2839 υπηρεσιακού οχήματος ΠΕ Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
34. 40047 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και ελέγχου (συναγερμού) στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Μεσσηνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
35. 45737 Έγκριση ανάθεσης για συνδιοργάνωση της ετήσιας καλοκαιρινής λαογραφικής εκδήλωσης του πολιτιστικού Συλλόγου Ασπροχώματος Ακοβίτικών και Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας “Ο Ποσειδών”
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
36. 34991 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δυο τηλεφωνικών συσκευών για το γραφείο της Θεματική Αντιπεριφερειάρχη
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
37. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 200648/48552 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΒΑΣΚΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού 50.000 € από πιστώσεις 2013ΕΠ02600001
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38. 200877/48618 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού , τευχών και όρων Δημοπράτησης και Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» Προϋπολογισμού 15.000 € από πιστώσεις 2014ΕΠ52600012
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
39. 193312/46708
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΙΒΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ» π/υ 200.000,00€ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600003
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
40. 205635/49825 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων από τις πιστώσεις του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, με τίτλο « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ » και κωδικό 2014ΕΠ52600014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
41. 1522 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης μελών και εμπειρογνωμόνων των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
42. 206864/50091 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και παροχή υπηρεσιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
43. 208367/50514 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και συνεργειών με συλλογικότητες και φορείς ως γέφυρες κοινωνικής συνοχής στην Π.Ε. Μεσσηνίας (διαμόρφωση κουλτούρας, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, ενίσχυση του αθλητισμού, ενθάρρυνση ερασιτεχνικής δημιουργίας, ανάδειξη τοπικής γαστρονομίας και συνηθειών διατροφής, συμμετοχή της κοινωνίας, ανάπτυξη εθελοντισμού κ.λ.π.)»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
44. 209773/50848 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΨΩΜΜΑΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ” π/υ 50.000ευρώ από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
45. 207126/50160 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ – ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ” Π/Υ 80.000 ευρώ από πιστώσεις 2014ΕΠ52600001
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
46. 209796/50857 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΙΚΑ – ΔΥΡΡΑΧΙ” π/υ 150.000 ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
47. 209793/50856 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΒΟΥ – ΑΡΑΠΗΔΕΣ – ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ” π/υ 200.000 ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
48. 209791/50855 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΣΩΜΑΤΟΙ ΔΗΜΟΥ Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” π/υ 100.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
49. 209789/50854 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ” π/υ 150.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
50. 209788/50853 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑ Δ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ ” π/υ 100.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
51. 209785/50851 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΗΛΙΑ ΑΣΕΑΣ ” π/υ 100.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
52. 209781/50850 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ ” π/υ 100.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
53. 198887/46397 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΣ” π/υ 130.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
54. 191695/46334 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙ – ΜΑΡΜΑΡΙΑ” π/υ 100.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
55. 206965/50119 έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων δημοπράτησης του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ” π/υ 250.000ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
56. 208756/50608 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΡΙ – ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ” π/υ 350.000 ευρώ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
57. 209047/50696 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ” π/υ 1.000.000 ευρώ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
58. 208788/50626 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ” π/υ 111.100 ευρω
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
59. 208703/50580 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ” π/υ 460.000 ευρώ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
60. 213104/51797 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018
ΔΑΟΚ
61. ΕΔΡΑΣ 165439/40013 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, διενέργειας διαγωνισμού, όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018» » ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400 € συμπ. του Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
62. 206146/49938 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον ορισμό πιστοποιημένου εκτιμητή στο πλαίσιο υλοποίηση επιτάξεων για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑ.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ “ΠΛΑΤΩΜΑ” ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, “ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ” ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ “ΣΠΑΡΤΕΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΑ1ΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» αρ. έργου: 2012ΣΕ07580056
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
63. 210157/50934 Έγκριση του Πρακτικού Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΡΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΚΟΠΗΣ-ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΕΩΣ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.050.000,00€ αρ. έργου Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ02610009

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
64. 210258/50994
Έγκριση του από 06-08-2018 Πρακτικού Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΩΝ, ΑΠΟ Χ.Θ. 6+600 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 7+770,53» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.500.000,00€ αρ. έργου Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ02610007

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
65. 206670/50050 Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 194390/44581/2017 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 17SYMV001785396 για την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν αποφάσεις της Δ/νσης Κτηνιατρικής, για την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου και τη λήψη υγειονομικών μέτρων σε περιπτώσεις νοσημάτων ζώων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτική θανάτωση, υγειονομική ταφή και απολυμάνσεις.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
66. 206640/50041 Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ.194575/44599/2017 Σύμβασης με ΑΔΑΜ 17SYMV001850170, για την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθούν αποφάσεις της Δ/νσης Κτηνιατρικής, για την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου και τη λήψη υγειονομικών μέτρων σε περιπτώσεις νοσημάτων ζώων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτική θανάτωση, υγειονομική ταφή και απολυμάνσεις».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
67. 212195/51467 Έγκριση της εκτός της έδρας μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαγγελόπουλου στις Βρυξέλλες στην 16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα περιφερειών και πόλεων 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
68. 211682/51347 Έγκριση του από 07-08-2018 Πρακτικού Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 7ΗΣ Ε.Ο (ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ) ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 1.503.400,96€, αρ. έργου Π.Δ.Ε.: 2017ΕΠ02600006.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
69. 212408/51535 Εγκριση παράτασης υλοποίησης του έργου : «Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής / Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , για την υλοποίηση & διαχείριση των δράσεων του έργου: ¨Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
70. 1654 Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Μεσσηνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top