1η Τροποποίηση της αριθμ.277534/2022 ΑΔΑ: ΨΨΓ87Λ1-ΑΞΔ απόφασης «Τοποθέτηση, μετακίνηση υπαλλήλων και προϊσταμένων. Ενσωμάτωση υπηρεσιακών μεταβολών μόνιμου, ΙΔΑΧ και αποσπασμένου προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

6Ω3Ι7Λ1-Ζ4Ρ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top