9 Απριλίου, 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής - τ.ε.β.α.
Δελτία Τύπου

Συνολικά 1,8 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια εν όψει Πάσχα για απόρους και οικονομικά ασθενείς

Συνολική πίστωση περί τα 1.800.000 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εν όψει του Πάσχα, για την υποστήριξη αδύνατων οικονομιά οικογενειών. Οπως τόνισε, ειδικότερα, ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13-4-2020 κατεπείγουσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 13-4-2020 και ώρα 12.00 με τηλεδιάσκεψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13-4-2020 κατεπείγουσα

Πίνακας Δηλώσεων ένταξης Φαρμακοποιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αρκαδίας στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Φαρμακείων (πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας ) ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΔΙΜΗΝΟ 2020 (01-05-2020 ΕΩΣ 30-06-2020)

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΠΙΝΑΚΑΣ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ

Προκήρυξη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με τη διαδικασία ανοικτής επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2020-2021.

Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2020-2021. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου

Scroll to Top