21 Μαΐου, 2020

Π.Ε. Κορινθίας

Επί τάπητος θέματα του Δήμου Βέλου – Βόχας

Σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιοχή του Δήμου Βέλου – Βόχας εξετάστηκαν στη συνάντηση που ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής είχε με τον

Προκήρυξη του έργου «Ύδρευση Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους Οικονομική_προσφορά_ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731835 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006731785 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΣΑΥ_signed ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ_ΤΕΥΔ

Προκήρυξη του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732102 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC006732049 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΣAY_signed ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ_ΤΕΥΔ

3η Τροποποίηση της με αρ. 53674/12839/27/2/2020 Απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΜΔΕ7Λ1-30Α

3η Τροποποίηση της με αρ. 53680/12840/27/2/2020 απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε την από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΨΦΤΦ7Λ1-ΠΤΤ

Δελτία Τύπου

Ευχές από τον περιφερειάρχη

Τις πιο θερμές μου ευχές στους εορτάζοντες και εορτάζουσες σήμερα, γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ισαποστόλων.

Scroll to Top