5 Ιουνίου, 2020

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων , στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της

Scroll to Top