12 Ιουνίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , για την προμήθεια τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Λακωνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00μμ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 2020

Τεχνική υποστήριξη ανά πυλώνα RIS3 στο πλαίσιο της πράξης “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ RIS3 ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Scroll to Top