14 Ιουλίου, 2020

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΙΠΕΙΑ_20PROC006943763 Ε.Σ.Υ._ΑΙΠΕΙΑ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΙΠΕΙΑ_20PROC006943102 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed Σ.Α.Υ._ΑΙΠΕΙΑ_signed ΤΕΥΔ_ΑΙΠΕΙΑ ΤΕΥΔ_ΑΙΠΕΙΑ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΑΙΠΕΙΑ_signed

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020)»  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής

Scroll to Top