22 Σεπτεμβρίου, 2020

Π.Ε. Λακωνίας

Καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στην Λακωνία

Συνεχίζονται απρόσκοπτα από την Περιφερειακή Ενότητα οι καθαρισμοί ποταμών και ρεμάτων στην Λακωνία, προκειμένου να θωρακιστεί η προστασία του νομού έναντι πλημμυρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση

Tοποθέτηση ειδικευόμενων ιατρών (Νοσοκομείο είναι Γ.Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και αποτελείται από την Ν.Μ ΑΡΓΟΥΣ και την Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) Π.Ε. Αργολίδας

Το Νοσοκομείο είναι Γ.Ν ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ και αποτελείται από την Ν.Μ ΑΡΓΟΥΣ και την Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ . Οι Ιατροί που επιθυμούν να κάνουν αίτηση επιλέγουν Ν.Μ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2020-2021)»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεση  της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ

Scroll to Top