11 Νοεμβρίου, 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΕΤΕΠ_signed ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΖΦΟ7Λ1-6ΙΨ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ _signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΥΔ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Scroll to Top