4 Δεκεμβρίου, 2020

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΦΣΠΗΕ ΚΥΝΗΓΟΣ)

Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. πρωτ: 14110/879/29-03-2013 (ορθή επανάληψη της 04-07-2013) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Scroll to Top