24 Φεβρουαρίου, 2021

Δελτία Τύπου

Στη Βουλή συζητείται η αλλαγή του νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”

Στη Βουλή συζητείται η αλλαγή του νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”. Ικανοποίηση εξέφρασε σε σχετικές δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας,

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ »

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ »          Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από τις 25-4-2021 έως τις 24-8-2021,

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα

Scroll to Top