16 Μαρτίου, 2021

Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου Π.Ε. Λακωνίας του κ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 69243/16-03-2021 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων (Αδειοδοτούσα Αρχή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης διασποράς του κορωνοϊού και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και προς το σκοπό αποτροπής συνωστισμού στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση

Scroll to Top