22 Απριλίου, 2021

Εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Π.Ε. Αργολίδας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αριθ.1031/105581/19-4-2021 Υ.Α. σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες

Scroll to Top