24 Μαΐου, 2021

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 3Ε/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 3Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 23/29.04.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π. και Φ.Ε.Κ. 29/13-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην  πλήρωση συνολικά είκοσι επτά

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 6Κ/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 6Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 27/11.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δεκαπέντε (115)

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 5Κ/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 5Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 26/ 11.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83)

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 1Ε/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 4Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 25/11.05.2021/τ. ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού

Scroll to Top