1 Ιουνίου, 2021

Εργα ασφαλτόστρωσης στην Νέα Είσοδο Καλαμάτας
Π.Ε. Μεσσηνίας

Εργα ασφαλτόστρωσης στην Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη 1η Ιουνίου η εργολαβία ασφαλτόστρωσης της Νέας Εισόδου Καλαμάτας, με εργασίες φρεζαρίσματος του ασφαλτοτάπητα. Το προϋπολογισμού 1.000.0000 ευρώ έργο συντήρησης, βελτίωσης και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την 6η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00μμ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7-6-2021 ΑΑ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων ”

Μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 ΥΠΟΕΡΓΟΥ.pdfME ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. (1)

Scroll to Top