13 Ιουλίου, 2021

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΡΙ – ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΡΙ –  ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Π.Ε.Μεσσηνίας για την ΤΚ Νομιτσί-Θαλαμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2021

Scroll to Top