16 Αυγούστου, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός) για τις ανάγκες της Π.Ε. Λακωνίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια υλικών εκτάκτων αναγκών (λοιπός εξοπλισμός) με τη διαδικασία της απευθείας

Προκήρυξη για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΑΡΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΙΣΑΡΗ»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Προκήρυξη Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ – ΡΟΥΤΣΙ»

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧ.

Scroll to Top