9 Σεπτεμβρίου, 2021

Υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το τεχνικό δελτίο για το έργο αναπλάσεων στον Μελιγαλά
Π.Ε. Μεσσηνίας

Υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το τεχνικό δελτίο για το έργο αναπλάσεων στον Μελιγαλά

Υποβλήθηκε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου το τεχνικό δελτίο για την χρηματοδότηση, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του έργου αναπλάσεων στον Μελιγαλά, στον

Π.Ε. Μεσσηνίας

Τελευταία χρονιά που υπάρχει πρόβλημα με τα νάιλον των καλλιεργειών και τα φυτικά απόβλητα, δηλώνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Η φετινή χρονιά θα είναι η τελευταία κατά την οποία θα υπάρξει πρόβλημα με τα νάιλον από τις καλλιέργειες και τα φυτικά απόβλητα, δεδομένου ότι

Προμήθεια 15.048 λίτρων λευκού φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Ε. Μεσσηνίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΕΙ Τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία διαπραγμάτευσης, για υπηρεσίες καθαριότητας για τα κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ Αργολίδας, για χρονικό διάστημα έως δύο μηνών (από 01-10-21 έως 30-11-21)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Αργολίδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, της παρ. 2 περ. γ του αρθ.32 του ν.4412/16, για υπηρεσίες

Scroll to Top