23 Σεπτεμβρίου, 2021

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση των παρακάτω υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV και του Υποσταθμού (Υ/Σ): α) Γ.Μ. ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ (Τμήμα ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι), β) Γ.Μ. Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι – Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ, γ) Γ.Μ. Υ/Σ ΚΡΑΝΙΔΙ – Υ/Σ ΜΕΘΑΝΑ και δ) Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση των παρακάτω υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV και του Υποσταθμού (Υ/Σ): α) Γ.Μ. ΡΟΥΦ – ΛΑΔΩΝΑ (Τμήμα ΚΥΤ

Scroll to Top