1 Νοεμβρίου, 2021

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 6Ε/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 6Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 56/22.10.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά έντεκα (11) θέσεων και ειδικότερα

Scroll to Top