17 Νοεμβρίου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Αγορά στόλου οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Πέντε καινούργιων διπλοκάμπινων (DoubleCab) ημιφορτηγών οχημάτων τύπου Pickup 4X4».

Μπορείτε να δείτε την σχετική διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη_Αγορά στόλου οχημάτων_5 ημιφορτηγά _signed 17-11 Διακήρυξη_Αγορά στόλου οχημάτων_5 ημιφορτηγά με ΑΔΑΜ_signed

Scroll to Top