29 Νοεμβρίου, 2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 03-12-2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47 O.E. (ΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 03-12-2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47 (ΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: 2021_11_25.393449.Πρόσκληση για άσκηση δικηγόρων στο Γρ. ΝΥ ΠΕ Λακωνίας με έναρξη την 20_12_2021 και διάρκεια 12 μήνες

Scroll to Top