18 Ιανουαρίου, 2022

Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Σ. ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 1227993, 1227993 (ver. 1)

Μπορείτε να δείτε τις γνωστοποιήσεις εδώ:   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 1227933 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 1227933 (ver. 1)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ”

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 689.533,95 €. Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186379 ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Scroll to Top