14 Φεβρουαρίου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τη διενέργεια από εδάφους δολωματικών ψεκασμών ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022, 2023 και 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του

Scroll to Top