25 Φεβρουαρίου, 2022

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ     ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ     ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ»      Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Scroll to Top