4 Μαρτίου, 2022

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 2Κ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 2Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2022) »  ΕΥΡΩ. 

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της εργασίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2022) »  ΕΥΡΩ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις πρακτικού μέρος για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου του Π.Δ.

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 1Γ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 1Γ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο (822) θέσεων μόνιμου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στις 08/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.: για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή: 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9(ορθή επαναλ.) (ΑΑ)

Scroll to Top