15 Απριλίου, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ MCPHAIL ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  04/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ_ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ_13_4_2022 (pdf) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ_ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ_13_4_2022(doc) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στην Π.Ε. Κορινθίας, προϋπολογισμού 160.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 158948 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με μίσθωση μηχανημάτων που αφορούν τον καθαρισμό των αποστραγγιστικών αυλάκων

Scroll to Top