26 Μαΐου, 2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ Α Σ Κ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΣΤΟ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Scroll to Top