30 Μαΐου, 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-toner εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ: Διακήρυξη_Προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΜΕΛΑΝΙΩΝ με ΑΔΑΜ_signed

Scroll to Top