1 Ιουλίου, 2022

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου, μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων και τοποθέτησής τους στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ζευγολατιού Κορινθίας», με προϋπολογισμό 329.999,96€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 160802 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/08/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχεία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ”, με προϋπολογισμό 250.000,00€

1.ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2.ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3_Τεχνική Περιγραφή_ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧ_ ΚΛΕΩΝΕΣ 4_Προϋπολογισμός_ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧ_ ΚΛΕΩΝΕΣ 5_Τιμολόγιο_ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧ_ ΚΛΕΩΝΕΣ 6_Τεχνικές Προδιαγραφές_ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧ_ ΚΛΕΩΝΕΣ 7_Ε.Σ.Υ._ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧ_ ΚΛΕΩΝΕΣ espd-request-v2

Scroll to Top