21 Ιουλίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας / Περιφέρειας

Scroll to Top