1 Σεπτεμβρίου, 2022

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΜΑΕ)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης

Scroll to Top