18 Νοεμβρίου, 2022

ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 2Ε/2022

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων

Scroll to Top