22 Μαρτίου, 2023

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΦΟΙ Β ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΟΕ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ_ΑΦΟΙ Β ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ Ο.Ε. . ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με εκτιμώμενη αξία έως 31.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β (ΑΑ) με ΑΔΑΜ

«Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας»

«Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Scroll to Top