7 Απριλίου, 2023

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» 

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» Προυπ/σμού: 200.000

Scroll to Top