2 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθέτησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την πρόκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_ ΚΕΝΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_ ΚΕΝΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Scroll to Top