29 Μαΐου, 2023

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MUSEUM EVOLUTION IKE» – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

MUSEUM EVOLUTION IKE-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Scroll to Top